Tekst alternatywny
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Nowym Dworze Gdańskim
A
A
A A+ A++

JAK WSPIERAĆ DZIECKO W POWROCIE DO SZKOŁY PO PANDEMII

1. List do Dyrektorów,Nauczycieli i Wychowawców Tekst alternatywny
2. Telefony zaufania. Tekst alternatywny
3. Jak wspierać dziecko - poradnik dla rodziców. Tekst alternatywny
4. Powrót do szkoły - podpowiedzi dla nauczycieli. Tekst alternatywny
5. Powrót do szkoły - podpowiedzi dla rodziców. Tekst alternatywny
6. Powrót do szkoły - podpowiedzi dla dzieci i młodzieży. Tekst alternatywny
7. Prelekcja - Powrót uczniów do szkoły stacjonarnej. Tekst alternatywny
8. Prelekcja - Rozwój umiejętności społecznych w czasie i po pandemii. Tekst alternatywny
9. Prelekcja - Metody relaksacyjne na godzinie wychowawczej. Tekst alternatywny