Tekst alternatywny
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Nowym Dworze Gdańskim
A
A
A A+ A++
POMOC DLA UKRAINY

Wytyczne dotyczące pracy z dziećmi uchodźczymi zmagającymi się ze stresem i urazami psychicznymi.


Wniosek o wydanie orzeczenia Tekst alternatywny Tekst alternatywny
Заява про прийняття рішення про необхідність спеціальної освіти Tekst alternatywny Tekst alternatywny
Заявление о принятии решения о необходимости специального образования Tekst alternatywny Tekst alternatywny