NauczycieleMatematyka

1. Małgorzata Wisowska – Różycka – SP
2. Piotr Donajski – PP


Fizyka

1. Jarosław Galicki - PP


Informatyka

1. Wojciech Krawczuk - SP
2. Wojciech Krawczyk – PP

Biologia

1. Radosława Borowiak-Domagała - SP
2. Elżbieta Sokalska-Kozłowska – PP

Chemia

1. Danuta Stefańska - SP
2. Danuta Stefańska – PP

Kompetencje społeczne

1. Łukasz Michalski - SP
2. Katarzyna Laskowska – PP