NauczycieleMatematyka

1. Małgorzata Wisowska – Różycka – VII,VIII klasa szkoły podstawowej i gimnazjum
2. Piotr Donajski – szkoła ponadgimnazjalna

Fizyka

1. Anna Duchalska - VII,VIII klasa szkoły podstawowej i gimnazjum
2. Urszula Seweryńska – szkoła ponadgimnazjalna

Informatyka

1. Wojciech Krawczuk - VII,VIII klasa szkoły podstawowej i gimnazjum
2. Wojciech Krawczyk – szkoła ponadgimnazjalna

Biologia

1. Agnieszka Sokołowska - VII,VIII klasa szkoły podstawowej i gimnazjum
2. Elżbieta Sokalska-Kozłowska – szkoła ponadgimnazjalna

Chemia

1. Danuta Stefańska - VII,VIII klasa szkoły podstawowej i gimnazjum
2. Danuta Stefańska – szkoła ponadgimnazjalna

Kompetencje społeczne

1. Katarzyna Laskowska - VII,VIII klasa szkoły podstawowej i gimnazjum
2. Katarzyna Laskowska – szkoła ponadgimnazjalna