Tekst alternatywny
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Nowym Dworze Gdańskim
Wykaz programów autorskich i profesjonalnych realizowanych
przez pracowników pedagogicznych poradni

Nazwa programu Rodzaj programu Cel/założenie programu Adresat
TWÓJ WYBÓR
- pr. autorski
edukacyjno - wychowawczy rozwijanie umiejętności interpersonalnych uczniowie szkół gimnazjalnych
rodzice
nauczyciele
NIE BIORĘ
- pr. autorski
profilaktyczno - wychowawczy profilaktyka uzależnień uczniowie szkół gimnazjalnych
rodzice
nauczyciele
W KRZYWYM ZWIERCIADLE
- pr. autorski
edukacyjno - wychowawczy profilaktyka uzależnień uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
PUSZKA PANDORY
- pr. autorski
profilaktyczno-wychowawczy przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym uczniowie kl. V sp.
SMOCZA JAMA
- pr. autorski
profilaktyczno-wychowawczy profilaktyka uzależnień,
promocja zdrowego stylu życia
uczniowie kl. IV sp.
PINOKIO
- pr. autorski
naprawczy eliminowanie zachowań agresywnych uczniowie kl. I-IV sp.
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ
- pr. autorski
profilaktyczny przeciwdziałanie zachowaniom, agresywnym uczniowie kl. IV-VI sp. i gimnazjum
ELEMENTARZ II, CZYLI PROGRAM SIEDMIU KROKÓW edukacyjno – wychowawczy profilaktyka uzależnień, promocja zdrowego stylu życia uczniowie kl. VI sp.
rodzice
nauczyciele
ODLOT edukacyjno – wychowawczy profilaktyka uzależnień,
promocja zdrowego stylu życia
uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjalnych
PROGRAM EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZY DLA KL. I - III
(KOŁODZIEJCZYK)
edukacyjno – wychowawczy rozwijanie podstawowych umiejętności psychologicznych uczniowie kl. I – III sp.
STOP naprawczy zapobieganie zachowaniom agresywnym uczniowie kl. I – III sp.
ZANIM W SZKOLE BĘDZIE GORZEJ
- pr. autorski
profilaktyczny kształtowanie i niwelowanie nieprawidłowych zachowań uczniowie kl IV – VI sp.
PROGRAM DLA DZIECI ZDOLNYCH
- pr. autorski
edukacyjno- rozwojowy rozwijanie myślenia twórczego uczniowie kl I-III sp.
PROGRAM TERAPEUTYCZNY DLA DZIECI
W WIEKU 5-6 LAT O ZABURZONYCH RELACJACH
JA - ZADANIE, JA – RÓWIEŚNICY
- pr. autorski
naprawczy rozwijanie prawidłowych postaw
i relacji interpersonalnych
dzieci w wieku 5 i 6 lat
NIE – PRZEMOCY
- pr. autorski
profilaktyczno – naprawczy uczenie świadomego kontrolowania agresji uczniowie szkół gimnazjalnych,
rodzice,
nauczyciele
WSPOMAGANIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU
DZIECI 4-5 LETNICH
- pr. autorski
edukacyjno – wychowawczy wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka,
wyrównywanie dysharmonii rozwojowych
dzieci 4 – 5 letnie
SZKOŁA DLA RODZICÓW IWYCHOWAWCÓW edukacyjny uczenie umiejętności budowania
prawidłowych relacji z dziećmi
rodzice,
nauczyciele
DOMINO
- pr. autorski
edukacyjno-rozwojowy rozwijanie umiejętności przydatnych
w życiu szkolnym i rodzinnym
oraz indywidualnych zamiłowań i zainteresowań
rodzice, nauczyciele,
uczniowie kl. III
nauczyciele
INDYWIDUALNY PROGRAM TERAPEUTYCZNO-EDUKACYJNY
DLA DZIECI AUTYSTYCZNYCH
- pr. autorski
edukacyjno-terapeutyczny rozwijanie zachowań adaptacyjnych,
redukowanie zachowań niepożądanych

nauczyciele
GŁOSKA
- pr. autorski
profilaktyczno-edukacyjny ćwiczenia oddechowe
ćwiczenia artykulacyjne
ćwiczenia słuchu fonemowego
utrwalanie prawidłowej realizacji głosek
dzieci 6-letnie
nauczyciele
W LABIRYNCIE NASZEGO UMYSŁU
- pr. autorski
edukacyjno-rozwojowy rozwijanie myślenia dywergencyjnego,
konwergencyjnego i krytycznego
uczniowie klas I-IV
nauczyciele
MATURA I CO DALEJ
- pr. autorski
edukacyjny rozwijanie umiejętności przydatnych
w określaniu dalszej drogi kształcenia,
określania swoich predyspozycji
ostatnie klasy szkół ponadgimnazjalnych
nauczyciele
DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH
- pr. autorski
edukacyjnyi rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
konstrukcyjnego rozwiązywania konfliktów
nauczyciele
JAK ROZMAWIAĆ Z MOIM DZIECKIEM O SEKSIE
- pr. autorski
edukacyjny rozwijanie umiejętności rozmawiania z dzieckiem
o sprawach intymnych, przełamywania tematów tabu
w sferze edukacji seksualnej
rodzice
PROGRAM PRACY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PRZEJAWIAJĄCYCH ZACHOWANIA AGRESYWNE
- pr. autorski
terapeutyczny uczenie umiejętności bezkonfliktowego rozwiązywania problemów,
rozładowywania przykrych napięć
uczniowie klas III-VI sp.
PLASTUŚ
- pr. autorski
edukacyjno-rozwojowy uczenie umiejętności porozumiewania,
rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
uczniowie klas III sp.
ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA DZIECI
O ZABURZONYM POCZUCIUWŁASNEJ WARTOŚCI
- pr. autorski
edukacyjny podnoszenie poczucia własnej wartości uczniowie klas V-VI sp. i gimnazjum
KRECIK
- pr. autorski
terapeutyczny rozwijanie umiejętności nawiązywania
i utrzymywania pozytywnych relacji rówieśniczych
dzieci 6-7-8 letnie
rodzice
BYĆ RODZICEM
- pr. autorski
edukacyjny rozwijanie umiejętności wychowawczych rodzice gimnazjalistów
MÓZG
- pr. autorski
edukacyjno - rozwojowy stymulowanie rozwoju osobowości,
aktywności twórczej rozwoju społecznego
uczniowie klas III sp.
rodzice
nauczyciele
MYŚLĘ
- pr. autorski
edukacyjno-rozwojowy wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka zdolnego uczniowie klas III sp.
MOJA PRZYSZŁOŚĆ
- pr. autorski
edukacyjny wspomaganie uczniów ostatnich klas gimnazjum,
szkół średnich w podejmowaniu decyzji zawodowych
uczniowie klas III gimnazjum
oraz klas III LO i LP
NIE UZALEŻNIAM SIĘ
- pr. autorski
profilaktyczny profilaktyka uzależnień uczniowie klas II LO
Istnieje możliwość przeprowadzenia wybranych zajęć z konkretnego programu podanego w tabeli.